Menu

Η παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today

Η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Steven Roy Goodman

 

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δίνεται παράταση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού  μέχρι τις 10 Οκτωβρίου όπου αναμένεται να εκδοθεί και το ΦΕΚ του προγράμματος.

Η ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2018-2020

Σημειώνεται ότι στο φετινό πρόγραμμα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον γραφιστικό σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων και έντυπου υλικού επικοινωνίας. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια θα κατευθύνονται από την βραβευμένη από τα βραβεία γραφιστικής ΕΒΓΕ 2018 ομάδα, POST- SPECTACULAR των αποφοίτων μας, αρχιτεκτόνων μουσειολόγων, Στέργιου Γαλίκα και Εβελίνας Γαραντζιώτη.

Ειδικότερα αφορά αρχιτέκτονες, γραφίστες, εικαστικούς και γενικότερα designers. Ωστόσο σημειώνεται ότι η έμφαση αυτή δεν αποκλείει αποφοίτους άλλων επιστημονικών πεδίων. Αντιθέτως οι προερχόμενοι από θεωρητικά πεδία, θα μεταφέρουν το νόημα των εκθέσεων στους desingers ώστε αυτοί να προβαίνουν στον ανάλογο γραφιστικό σχεδιασμό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  Α.Π.Θ., το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. και το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας της Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προτίθενται να λειτουργήσουν το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» την διετία 2018-2020.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δύο (2) εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία μαθημάτων και τα εργαστήρια, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας, καθώς και σε εκπαιδευτικές δράσεις.

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος ύψους 2.900 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΔΠΜΣ
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων άλλης χώρας, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
  3. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, υπάρχον επιστημονικό έργο, καθώς και η κοινωνική δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου. Εθελοντική εμπειρία σε πολιτιστικό οργανισμό λαμβάνεται υπόψη μετά από συνημμένο έγγραφο του υπευθύνου του φορέα.

Τα παραπάνω υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου 2018 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου στην Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού’ του Α.Π.Θ. ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:

ΔΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού’

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστημιούπολη , 54124 Θεσσαλονίκη

Υπόψη κ. Γ. Κωλέττη

Μόλις αναρτηθεί η επίσημη προκήρυξη του προγράμματος, η οποία προβλέπεται για τα μέσα Σεπτεμβρίου, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν επιπροσθέτως τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση 2018-2020
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  3. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
  4. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής, επιστημονικής ή εθελοντικής εμπειρίας

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται από τη Γραμματεία ΔΔΠΜΣ, Γ. Κωλέττη (κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων) τηλ. 2310 994364

email gkoletti@arch.auth.gr

 

Διεθνείς Συνεργασίες – Collaboration of A.U.Th, Greece with Alabama University, USA

Collaboration of A.U.Th, Greece with Alabama University, USA

In the frame of the A.U.Th- Alabama University collaboration, “Museology-Cultural Management” is planning a long term collaboration, commencing in 2019, with Alabama’s Museum Studies Certificate. Various ways of exchanges have been discussed, among others exchanges of both students and teaching staff. Dr. Bill Bomar, Executive Director of the seven museums of the University of Alabama and Head of its Museum Studies Certificate, along with Tatiana Summers, professor of Classics at the same university, were present at the intensive Design Workshop of our Program based on the refurbishment and rearrangement both of the exhibition space and the museological narrative of the Sarakatsani Museum in the city of Serres, by using the same collections. They said they were impressed by the innovative and at the same time deeply thoughtful ways each students’ group, handling the same collections, expressed and interpreted in space, quite differently from each and every other group, stories on Sarakatsani’s nomadic life.

 

 

Μουσείο Αργυροτεχνίας (ΠΙΟΠ) Ιωαννίνων και Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης

Από την επίσκεψή μας στο Μουσείο Αργυροτεχνίας (ΠΙΟΠ) στα Ιωάννινα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης.

 

Τελευταίο μάθημα στο Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου

Το τελευταίο μάθημα του β’ εξαμήνου. Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου. Μας ξεναγεί ο Θρασύβουλος Γιάντσης οινολόγος στο Κτήμα και στο Οινοποιείο. Μαγείρεψαν τα παιδιά μας. Η Μαίρη Μανδάκη οργάνωσε το μενού κατά περιοχή προέλευσης των συμφοιτητών της συνέγραψε 100σέλιδο τόμο με τις συνταγές και τα προϊόντα και την ιστορία της κάθε περιοχής, είχε καλαθούνες με λουλούδια για τους καθηγητές και το Κτήμα και δωράκια για όλους τους συμφοιτητές. Το μπράβο έστω και με πολλά!!!!!!! είναι λίγο.

Ευχαριστούμε το Κτήμα που μας δεξιώθηκε με τα κρασιά του  και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά. Ευχαριστούμε επίσης τη Μαρία, τον Σωτήρη και τον Γρηγόρη.

Διάλεξη του κ. Ναούμ Κοκκάλα και της κ. Αρτέμιδος Χαβιαρά στο ΔΠΜΣ Μουσειολογία

Ο γνωστός συντηρητής του Μουσείου Μπενάκη, Ναούμ Κοκκάλας, ο οποίος έχει συνοδεύσει εκθέματα του Μουσείου Μπενάκη στις περισσότερες γωνιές της γης, και η δρ συντήρησης ‘Αρτεμις Χαβιαρά  (ειδική στον τρόπο που δημιουργούνταν το λαμπρό μέλαν χρώμα στα αγγεία της αρχαιότητας)  θα μιλήσουν σήμερα (17.00-21.00) στο μεταπτυχιακό Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού (αμφιθέατρο ισογείου, Κτίριο Μεταπτυχιακών Πολυτεχνικής Σχολής-τηλ. 2310 994364 και 995756) ζητήματα προληπτικής συντήρησης και δέουσας μεταφοράς εκθεμάτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

φωτ. Ο κ. Κοκκάλας κατά την  συνεργασία μας στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα

Open Call for Students Applications: 3rd ASEF Young Leaders Summit on «Ethical Leadership», 15-19 Oct 2018, Brussels

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων : http://international-relations.auth.gr/el/node/1767

έχει αναρτηθεί ανακοίνωση που αφορά πρόσκληση σε φοιτητές (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) και νέους ερευνητές έως 30 προκειμένου να συμμετέχουν στο 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) με θέμα Ethical Leadership« που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, Βέλγιο 15-19 Οκτωβρίου 2018.

Από το ASEF, προβλέπεται κάλυψη των εξόδων συμμετοχής, διαμονής, διατροφής και επιχορήγηση οδοιπορικών εξόδων, για όσους επιλεγούν.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής είναι η 20 Μαΐου 2018.

 

Προκήρυξη Δια Βίου Προγράμματος «Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη»

Για την προκήρυξη του προγράμματος Μουσειοπαιδαγωγική και Τέχνη πατήστε εδώ: http://diaviou.auth.gr/museum_edu_and_art_b

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στην Λευκάδα