Menu

Η παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today

Η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Steven Roy Goodman

 

Νέος κύκλος σπουδών 2019-2021

Παράταση προκήρυξης για το νέο κύκλο σπουδών 2019-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη για την κατάθεση δικαιολογητικών του νέου κύκλου σπουδών 2019-2021 θα πάρει παράταση μέχρι τις 27/09/2019.

Ο πολιτισμός θέλει πάθος…..

Είναι σπουδαίο να κάνεις αυτό που αγαπάς με νέους ανθρώπους που νοιάζονται για την ποιότητα όσο κι εσύ όπου κι αυτά που αγαπούν αυτό που κάνουν. Το μουσείο και η πολιτιστική δημιουργία εν τέλει έχει ανάγκη όχι μόνο από συλλογικότητα αλλά κι από πάθος.

Φανή Π., απόφοιτος 2017-2019

«Οι αποσκευές μου είναι γεμάτες όμορφες αναμνήσεις από το μεταπτυχιακό. Θα με ακολουθούν για πάντα»

Πολυτίμη Α., απόφοιτη 2016-2018

Σας ευχαριστούμε… μα κυρίως ένα ευχαριστώ που μας μάθατε να εμβαθύνουμε στο αντικείμενο μελέτης μας και αποδείξατε ότι ακόμη και οι καλοπροαίρετες συγκρούσεις, απότοκες της δημιουργικότητας, είναι γόνιμες! Ευχαριστούμε που, μαζί με τον κ. Τζώνο και τους υπόλοιπους καθηγητές του ΔΠΜΣ, μας μάθατε ότι τα»μουσεία δεν είναι τόσο αθώα»… Ευχαριστούμε! Συνεχίστε να εμπνέετε!»

 

Πρακτική άσκηση μεταπτυχιακής μας φοιτήτριας στο MoMA

Kαι μερικά ακόμη καλά νέα πριν ακόμα ολοκληρωθεί ο κύκλος 2010-20. Η καλή μας Αθηνά Γραμματικοπούλου, στην βραχεία λίστα των υποψήφιων για αμειβόμενη θέση πρακτικής στο ΜοΜΑ. Μέσα από ένα μεγάλο πλήθος υποψηφίων από όλο τον κόσμο. Της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τελικά οι διεθνείς θεσμοί μας πάνε: Τα παιδιά μας επανειλημμένως στο Guggenheim-Venice, μια άλλη Αθηνά μας στο Getty-LA, μια Κατερίνα μας στη Βενετία-European Cultural Centre, στις Βρυξέλλες στο «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας», στο Gdansk στο βραβευμένο με το Βραβείο του Μουσείου της Ευρώπης ‘Museum of the Second World War»… μήπως έξω πάμε καλύτερα????

Παρουσίαση του τελευταίου εργαστηρίου του β’ εξαμήνου

Τελειώσαν και αυτά τα παιδιά μας με πέντε διαφορετικά και σε βάθος επεξεργασμένα θέματα πάνω στην ίδια συλλογή αντικειμένων του μεταπτυχιακού. Μπορούν ήδη να στήσουν εκθέσεις με νόημα και να γράψουν τα κείμενα.

Ήταν μια φανταστική τάξη…

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού για το νέο κύκλο σπουδών 2019-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

 1.  Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού (ΦΕΚ Β / Αρ. φύλλου 4153/ 21-09-2018/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση 2958/12 και 13-04-2018).  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 35 φοιτητών.
 2. Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).
 3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ως τις 25 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» (υπεύθυνη κ. Γιούλη Κωλέττη, τηλ. 2310 99 43 64) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: ΔΠΜΣ Μουσειολογία, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 54124 Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής  Νίκος Καλογήρου, με την ένδειξη για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» τα εξής:

α. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα), Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», συνοδευόμενη από φωτογραφία

β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (όσοι δεν το είχατε στείλει)
γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής (όσοι δεν το είχατε στείλει)
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία.  Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.

στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE

ASSESSMENT ENGLISH.

 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local

Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations

Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199.

 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF

ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN

ESOL INTERNATIONAL(CEF C1).

 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY

& GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για

την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY &

GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη

της πολύ καλής γνώσης).

 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA)

και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL

TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL

International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των

ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι

31.8.2009).

 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).
 • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE

MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE

ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.

 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • GA Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1).
 • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 –

LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1)

πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση.

η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες, σκηνογράφοι, ντιζάινερς, εικαστικοί κλπ με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (υλοποιημένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.

Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση δύο συστατικών επιστολών, από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος του υποψηφίου (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται η γνησιότητά τους και δεν επιστρέφονται.

 1. Οι περίπου 60 (εξήντα) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων ή και την προτεινόμενη βιβλιογραφία οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας

ma-museology.web.auth.gr

 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαΐου 2019

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, Π.Σ. Α.Π.Θ.
Αλκμήνη Πάκα

Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

 

Ο διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»
Νίκος Καλογήρου

Καθηγητής Α.Π.Θ.

 

Ανοιχτή διάλεξη, Τρίτη 28 Μαΐου, Leonie Hodkevitch

Το ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων A.Π.Θ. διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, στις 17.00-19.00 ανοιχτή διάλεξη της κ. Leonie Hodkevitch, διευθύντριας του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πολιτιστική Διαχείριση στο πανεπιστήμιο της Βιέννας και ιδρυτικού μέλους της πλατφόρμας Clearly Culture.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

‘Audience Development’

What would the artist or cultural producer be without the audience, and who does not dream of full halls for their exhibitions,
concerts and social projects ? Yet, a major obstacle when approaching audiences is our assumption that all strategies have
already been exhausted and new ones would require enormous resources. In this encounter, we reopen this topic with a fresh
approach. We shall explore useful strategies for gaining, educating, and attracting audiences, engaging diverse communities and
especially ‘atypical’ audiences. Audience development tools include best practices and cultural mediation strategies, relationship
marketing and learning to express one’s important message.

 

 

2ο Εργαστήριο του β’ εξαμήνου του ΔΠΜΣ Μουσειολογια-Διαχείριση Πολιτισμού

Από το δεύτερο εργαστήριο του β΄εξαμήνου 2018-2020 «Μουσειολογική Κεντρική Ιδέα-Μουσειολογικό Σκεπτικό»

Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Κοζάνη, Βελβεντό, Λάρισα 20-21 Απριλίου

 

Εκπαιδευτική εκδρομή με τα παιδιά μας στο εσωτερικό: Κοζάνη, Βελβεντό, Λάρισα, Τρίκαλα: Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες

 

Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Bologna, 3-6 Μαΐου 2019