Menu

Η παρουσίαση του Ερευνητικού Προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today

Η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος για την Διασπορά και τη Μετανάστευση στην εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης Higher Education Today. Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Steven Roy Goodman

 

Διάλεξη του ιστορικού της τέχνης Eric Anderson_Τρίτη 4 Απριλίου

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων σας προσκαλεί στη διάλεξη του καθηγητή της Ιστορίας της τέχνης Eric Anderson

με τίτλο:
Design In and Out of the Vitrine: Museums and Exhibitions in Nineteenth Century Vienna

Η διάλεξη θα γίνει την Τρίτη 4 Απριλίου, ώρα 19:00 στην αίθουσα 301.

Η θεματική της διάλεξης:

Ο Eric Anderson θα εξετάσει τις μεταμορφώσεις των αντιλήψεων για τον σχεδιασμό στη Βιένη της δεκαετίας του 1870 μέσα από τις νέες πρακτικές έκθεσης και παρουσίασης, τόσο στο Μουσείο Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της πόλης, όσο και στις προσωρινές εκθέσεις αντικειμένων, τις εορταστικές παρελάσεις, τις βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων και τα εσωτερικά σπιτιών.

Σύντομο βιογραφικό του ομιλητή:
Eric Anderson είναι καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης και του Σχεδίου στο Rhode Island School of Design στις ΗΠΑ και φετινός υπότροφος του ιδρύματος Fulbright στο Moυσείο Freud της Βιέννης.

Την επίσκεψη και τις διαλέξεις του Eric Anderson οργανώνουν, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης και το Ίδρυμα Fulbright, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ στην Αθήνα. Η διάλεξη παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για φοιτητές ιστορίας της τέχνης,  καλών τεχνών, γραφιστικής, για φοιτητές μουσειολογίας και επιμελητές εκθέσεων, καθώς και για το ευρύ κοινό.

Νέα προκήρυξη του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού

Διαπανεπιστημιακό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού»

Νέα προκήρυξη 2017

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2017.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι/διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης τόσο Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών, όσο και Αρχιτεκτονικής και όλων των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει Θετικών Σπουδών, όπως και πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και τελειόφοιτοι φοιτητές ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του εξωτερικού.

Η μοναδικότητα του προγράμματος αφορά στη συνεκπαίδευση όλων των ειδικοτήτων, σε συνθήκες εργαστηρίου, στον εκθεσιακό σχεδιασμό, χωρικό και νοηματικό, καθώς και στη θεωρητική υποστήριξή του. Το Πρόγραμμα εξετάζει εξίσου το σχεδιασμό μουσείων, την επανάχρηση κτιρίων σε μουσεία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και συνόλων.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.900€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ως την 18 Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00, ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά και ίδια ημερομηνία.

­­­­­Διεύθυνση Γραμματείας: Γ. Κωλέττη, gkoletti@arch.auth.gr,

ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», Νέο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή,  Α.Π.Θ., τηλ. 2310 99 43 64, Δευτέρα – Παρασκευή, 9.00 – 14.00.

Προκήρυξη Προγράμματος «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση»

 

Χρόνος υλοποίησης: 24-28 Απριλίου 2017

 

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέργων πτυχιούχων, ηλικίας άνω των 25 ετών, με τίτλο «Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει εργαλεία στους άνεργους αποφοίτους παιδαγωγικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών Επιστημών, και Σχολών Καλών Τεχνών, ώστε να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ολόπλευρη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.

 

Με δεδομένο το πλούσιο και διευρυμένο μουσειακό και μνημειακό τοπίο της χώρας μας και τις προσπάθειες για ουσιαστική αναβάθμιση και καινοτόμα ανανέωση της τυπικής εκπαίδευσης και του Νέου Σχολείου με δράσεις που θα διευρύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες των μαθητών, αλλά και θα προάγουν το έργο των εκπαιδευτικών, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τους αποφοίτους εκπαιδευτικούς στην διδακτική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, ενώ θα προσφέρει νέες επαγγελματικές διεξόδους ή/και επαναπροσανατολισμό ενδιαφερόντων των αποφοίτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων.

 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες:

  1. Ο θεσμός του μουσείου σήμερα: εκπαιδευτική, κοινωνική, επικοινωνιακή διάσταση
  2. Μουσειοπαιδαγωγική: θεωρία, μέθοδοι, τεχνικές ειδικών ξεναγήσεων για σχολικές ομάδες
  3. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Θεωρία και Εργαστήριο)
  4. Εκπαιδευτικά προγράμματα και χρήση νέων τεχνολογιών
  5. Αξιολόγηση σε πολιτιστικές δράσεις μουσειοπαιδαγωγικών και ερμηνευτικών ξεναγήσεων

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους, ηλικίας άνω των 25 ετών, πτυχιούχους/ διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Αρχιτεκτονικής και Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, σε άνεργους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διδακτικών καινοτομιών που προωθούνται σήμερα διεθνώς στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης.

 

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων (μέγιστος αριθμός 40) θα γίνει με αξιολόγηση οικονομικών κριτηρίων (ανεργία, εγγραφή σε μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, ατομικό εισόδημα) και κριτηρίων εκπαίδευσης (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές). Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους.

 

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης και θα αποδοθούν 2 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 13/03/2017 έως 10/04/2017 και μόνον ηλεκτρονικά.

 

Την αίτηση θα την βρείτε στην ιστοσελίδα της Δια Βίου Μάθησης

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Τίτλοι Σπουδών (πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακές σπουδές, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής, κλπ)

3. Κάρτα ανεργίας

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015 (ατομικό ή οικογενειακό, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό)

5. Φωτοτυπία ταυτότητας

Τo Πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα μαθήματα θα γίνουν Δευτέρα με Παρασκευή, 24-28/04/2017, πρωινές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του Προγράμματος κ. Γ. Κωλέττη (gkoletti@arch.auth.gr) τηλ. επικοινωνίας: 2310 994364 και 994355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 10.00-14.00.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                  Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

Σ. Βες, καθηγητής, ΑΠΘ                                               Μ. Σκαλτσά, καθηγήτρια, ΑΠΘ

 

Διεθνής ανάδειξη και συνεργασία για το ΔΠΜΣ ‘Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού’ και το Α.Π.Θ.

Μια ακόμα διεθνής ανάδειξη και συνεργασία διαφαίνεται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ‘Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού’ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Α.Π.Θ. επιλέχθηκε –ανάμεσα σε 100 προτάσεις από ελληνικά πανεπιστήμια- να φιλοξενήσει δύο Έλληνες επισκέπτες καθηγητές απο την Αμερική, μελετητές της ελληνικής διασποράς και μετανάστευσης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκηςμέσα από την ανάθεση που έγινε στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού’ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, είναι ένα από τα 12 Ελληνικά πανεπιστήμια που επιλέχθηκαν από το «The Greek Diaspora Fellowship Program» για να φιλοξενήσουν 21 μελετητές, γεννημένους σε Ελλάδα και Κύπρο, ώστε να συνεργαστούν σε προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες των πανεπιστημίων και των κοινοτήτων τους.

Διαβάστε περισσότερα στην parallaxi

greek-diaspora

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Β’ εξαμήνου σπουδών, ακαδημαϊκού κύκλου 2016-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

23ος economia Φοιτητικός Διαγωνισμός με θέμα «Πολιτισμός και Ελληνική Οικονομία»

Η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού είναι «Πολιτισμός και Ελληνική Οικονομία» με τα επιμέρους θέματα που καλούνται να επιλέξουν και να αναπτύξουν οι διαγωνιζόμενοι να είναι τα εξής:

  1. Πολιτιστικές βιομηχανίες, ανάπτυξη στα κέντρα και στην περιφέρεια.
  2. Η χρηματοδότηση τού πολιτισμού από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
  3. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μοχλός πολιτιστικο-οικονομικής ανάπτυξης.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών από τους φοιτητές λήγει στις 31 Μαρτίου 2017.

Δείτε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

πληροφορίες: http://economia.gr/el/article/category/54

Χορηγοί βραβείων: MBA AUEB, Aria Hotels, AEGEAN, COCO-MAT, Info Quest Technologies, ΝομικήΒιβλιοθήκη.

 Υποστηρικτές χορηγοί: AEGEAN, ΤΙΤΑΝ, Eastern Mediterranean Maritime Limited.

 Χορηγοί επικοινωνίας του φετινού διαγωνισμού είναι η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», και οι ιστοσελίδες www.epixeiro.grwww.skywalker.grwww.startup.gr, και www.stepup.gr.

 Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα του ΙΟΒΕ.

Internship Peggy Guggenheim Museum-Venice

 

pgc-03

Το μουσείο Peggy Guggenheim Collection αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία μοντέρνας τέχνης στην Ιταλία. Στεγάζεται στο πρώην σπίτι της θρυλικής συλλέκτριας Peggy Guggenheim,  το εντυπωσιακό Palazzo Venier dei Leoni του 18ου αιώνα, πάνω στο Grand Canalτης Βενετίας. Στο μουσείο εκτίθεται μέρος της προσωπικής συλλογής της Peggy Guggenheim που περιλαμβάνει αριστουργήματα ευρωπαϊκής και αμερικάνικης τέχνης του 20ου αιώνα, ενώ συχνά φιλοξενούνται και περιοδικές εκθέσεις.

Το μουσείο Peggy Guggenheim Collection προσφέρει ένα πρόγραμμα υποτροφιών-πρακτικής άσκησης για φοιτητές και απόφοιτους καλών τεχνών, ιστορίας της τέχνης και μουσειολογίας. Το πρόγραμμα είναι μια εξαιρετική εμπειρία μαθητείας για τους ασκούμενους, καθώς τους προσφέρει πρακτική ενασχόληση με τις ποικίλες δραστηριότητες και εργασίες  του μουσείου, εξοικείωση με μια σημαντική συλλογή έργων μοντέρνας τέχνης και γνωριμία με την πολιτιστική ζωή της Βενετίας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση των επιμέρους συλλογών του μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό, τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων παρουσιάσεων στο κοινό, ξεναγήσεων και εργαστήριων-εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, καθώς και τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεών του. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές και ξεναγήσεις για τους ίδιους  τους ασκούμενους.

Φέτος, για το 2017 την υποτροφία πήρε η απόφοιτή μας, Ελπίδα Σδράλη, αρχαιολόγος-μουσειολόγος.

Την ίδια υποτροφία έχουν λάβει και στο παρελθόν απόφοιτοί μας, το 2016 η Αθηνά Παυλίδου, φιλόλογος-μουσειολόγος, το 2015 η Ιφιγένεια Μποτζάκη, παιδαγωγός, το 2012 η Βαλεντίνα Σούμιντουμπ, παιδαγωγός -μουσειολόγος και το 2004 ο Γιώργος Αδαμίδης, αρχαιολόγος-μουσειολόγος.

Χορηγοί-Υποστηρικτές

Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Print

Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος

PEEBE_logo_horizontal

 

 

 Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

αρχείο λήψης

 

 

 Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

elliniki eteria

 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 

logo

 

 

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

logo2

 

 

 

 

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη

banner_4-el

 

 

Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή

logo michelis

 

 

 

ERASMUS+ για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

Erasmus+

 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

epitropi erevnon

 

 

 

Συνδρομή του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη στο ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού

img145img144

Η εφημερίδα μας

Δείτε εδώ το τεύχος που εκδόθηκε με όλες μας τις δράσεις για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών 2014-16.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

efimeridaki_1stpage