ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής  Α.Π.Θ., το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  της Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. και το  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας της Παιδαγωγικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, προτίθενται να λειτουργήσουν το Διιδρυματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο: «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» την διετία 2018-2020. Για την … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.