Menu

Σχεδιασμός Μουσειοπαιδαγωγικών Δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει εργαλεία στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών Επιστημών, και Σχολών Καλών Τεχνών, ώστε να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά, τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ολόπλευρη συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών. Με δεδομένο το πλούσιο και διευρυμένο μουσειακό και μνημειακό τοπίο της χώρας μας και τις προσπάθειες για ουσιαστική αναβάθμιση και καινοτόμα ανανέωση της τυπικής εκπαίδευσης και του Νέου Σχολείου με δράσεις που θα διευρύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες των μαθητών, αλλά και θα προάγουν το έργο των εκπαιδευτικών, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα ενδυναμώσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στην διδακτική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, ενώ θα προσφέρει νέες επαγγελματικές διεξόδους ή/και επαναπροσανατολισμό ενδιαφερόντων των αποφοίτων των παραπάνω γνωστικών πεδίων. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 30 ωρών και περιλαμβάνει 7 θεματικές ενότητες:

  1. Ιστορία μουσείων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
  2. Ο θεσμός του μουσείου* σήμερα: εκπαιδευτική, κοινωνική, επικοινωνιακή διάσταση
  3. Μουσείο και εκπαίδευση
  4. Μουσειοπαιδαγωγική: θεωρία, μέθοδοι, τεχνικές ειδικών ξεναγήσεων για σχολικές ομάδες
  5. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  6. Εκπαιδευτικά προγράμματα και χρήση νέων τεχνολογιών
  7. Αξιολόγηση (κριτική συμμετοχή) σε πολιτιστικές δράσεις μουσειοπαιδαγωγικών και ερμηνευτικών ξεναγήσεων

*η έννοια του μουσείου αναφέρεται στο σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς   Το Πρόγραμμα απευθύνεται α) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης β) σε στελέχη εκπαίδευσης, όπως είναι οι σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διδακτικών καινοτομιών που προωθούνται σήμερα διεθνώς στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης, και γ) σε ανέργους ή σε ετεροαπασχολούμενους πτυχιούχους Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών Σχολών, Σχολών Αρχιτεκτονικής και Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν ουσιαστικά και τυπικά (λαμβάνοντας πιστοποιητικό) στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα χορηγηθούν: (α) Βεβαίωση συμμετοχής (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης Το πρόγραμμα αποδίδει 2,4 πιστωτικές ευρωπαϊκές μονάδες- ECTS.

Αποσπάσματα των εντυπώσεων:

«….μου έδωσε την ευκαιρία να δω τα μουσεία με άλλο μάτι»

«…τις προσπάθειες τους  να είναι ‘ανοιχτά’ για κάθε ομάδα… επιστρέφοντας στην Αθήνα θα πάω τα παιδιά μου (σ. μαθητές) σε όποιο μουσείο θέλουν…»

«…να διευρύνω τις γνώσεις μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο…»

«…διαφορετική ματιά…»

«…μου έδωσε εφόδια για να  είμαι πιο παραγωγική…»

«…φυσικά το πρόγραμμα είναι ένα εφόδιο..»

«…ένα παράθυρο γνώσης…»

«…πολύ χρήσιμη εκ των έσω ματιά στα μουσεία…»

«…ελπίζω να με βοηθήσει στην εξέλιξη αλλά και στη βελτίωσή μου σ’αυτόν τον τομέα…»

«…οι πρακτικές των μουσείων μου έδωσαν την έμπνευση που χρειαζόμουν…»

«…απέκτησα μία καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων…»

«…οι επισκέψεις στα τρία μεγάλα μουσεία της πόλης αποτέλεσαν για μένα εξαιρετική κίνηση, αφού συνδυάστηκε η θεωρία με την πρακτική εφαρμογή… »

«ανοίγει νέους ορίζοντες, με την έννοια ότι σταματά να είναι εγκλωβισμένο το μυαλό σε συγκεκριμένες ιδέες…»

«…μου έδωσε αυτοπεποίθηση…»

«…χρήσιμα εργαλεία και νέες ιδέες…»