Menu

Scholarships

IPP Museology-Cultural Management grants its students scholarships, based on social and financial criteria.So far the following students have been granted with a scholarship:

Ayman Said Abdelmohsen (2014-2016)
Eftichia Zoumbouli (2014-2016)
Ioannis Karliambas(2014-2016)
Ioannis Tzortzakakis(2010-2012)
Irene Pikou (2008-2010)
Anastasia Hatzigoga (2008-2010)

During their studies our students have the possibility to apply for a scholarship to various Foundations in Greece. So far our students who have been granted with a scholarship are:

State Scholarships Foundation- IKY

logo

Ayman Abdelmohsen (2014-2016)
Stergios Galikas(2010-2012)
Miguel Fernandez Belmonte (2008-2010)
Maria Triantafyllidou (2002-2004)

Onassis Foundation

logo2

Kleopatra Alagialoglou (2014-2016)
Athina Georgopoulou (2014-2016)
Magda Roupa (2014-2016)
Evelina Ganatzioti (2012-2014)
Angeliki Tsiotinou (2012-2014)
Stergios Galikas (2010-2012)
Marina Stavrakantonaki (2008-2010)
Georkia Kourkounaki (2006-2008)

A. G. Leventis Foundation

leventis scholarships

 

 

 

Ioannis Tzortzakakis (2014-2016)
Stergios Galikas (2014-2015)
Miguel Fernández Belmonte (2008-2010)
Irene Gerogiani (2006-2008)

The Panayotis and Effie Michelis Foundation

logo michelis

 

 

Christos Karagiannidis (2010-2012)

ERASMUS+ for placements in Europe

Erasmus+

Kateria Kouskoura (2012)
Eleni Matana (2008)
Athina Mpouzaki (2008)