Menu

Θεωρητικά Σεμινάρια & Σχεδιαστικά Εργαστήρια

Tα θεωρητικά σεμινάρια στοχεύουν στη θεωρητική διαπραγμάτευση θεμάτων που σχετίζονται με τα ζητήματα που θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές κατά την μουσειακή πράξη και ειδικότερα κατά τον νοηματικό μουσειολογικό σχεδιασμό. Δηλαδή συζητούν με διακεκριμένους προσκεκλημένους θέματα ιστορίας, ιδεολογίας, μνήμης, τραύματος, αναπαράστασης, πολιτισμικής θεωρίας και νοήματος.

Tα σχεδιαστικά εργαστήρια στοχεύουν στην προσομοίωση των συνθηκών συνεργασίας νοηματικών και χωρικών σχεδιαστών μουσειολόγων. Οι  νοηματικοί μουσειολόγοι για δεδομένο χώρο και με επιλογές από δεδομένη συλλογή διατυπώνουν Κεντρική Μουσειολογική Ιδέα και τη συγκρότησή του σε Μουσειολογικό Σκεπτικό, δηλαδή μουσειολογικό αφήγημα. Οι χωρικοί μουσειολόγοι καλούνται να υλοποιήσουν σχεδιαστικά το εκθεσιακό αφήγημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των νοηματικών.


Εργαστήριο Νοηματικού-Μουσειολογικού και Χωρικού-Μουσειολογικού Σχεδιασμού, 25/4/2018 &  8/5/2018

Κύκλος 2017-19

Οι φοιτητές σε ομάδες, με υλικό τις συλλογές του Μουσείου Σαρακατσάνων στις Σέρρες και  πρόσθετο τεκμηριωτικό υλικό που επιλέγουν, επανανοηματοδοτούν τις συλλογές σε νέες ενότητες-Μουσειολογικό Σκεπτικό και νέα Κεντρική Μουσειολογική Ιδέα. Διατυπώνουν Προδιαγραφές Απόδοσης για τον επανασχεδιασμό των αφηγημάτων από και σε συνεργασία με τους χωρικούς σχεδιαστές στο ίδιο το κτίριο του υπάρχοντος μουσείου. Σε σκαριφήματα και σε κατόψεις παρουσιάζονται οι διαφορετικοί χωρικοί εκθεσιακοί σχεδιασμοί που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά αφηγήματα της κάθε ομάδας. Καθηγητές από το πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα (Dr. Bill Bomar, Executive Director of the seven University Museums and archaeological site and Tatiana Summers, prof. of Classics) μετείχαν στο εργαστήριο, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και των προβλεπόμενων ανταλλαγών.


Εργαστήριο Χωρικού-Μουσειολογικού Σχεδιασμού, 14/12/ 2016 

Κύκλος 2016-18

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου χωρικού μουσειολογικού σχεδιασμού οι φοιτητές αρχιτέκτονες-designers και εικαστικοί χωρικοί σχεδιαστές, με βάση τον νοηματικό σχεδιασμό και τις Προδιαγραφές Απόδοσης, για την μετατροπή των νοημάτων σε χώρο, σε συνεργασία με τους νοηματικούς μουσειολόγους σχεδιάζουν την έκθεση με εκθέματα τα αντικείμενα του καταλόγου της έκθεσης του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης, μαζί με άλλα που έχουν επιλεγεί και συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό.  Πεδίο εφαρμογής είναι οι εκθεσιακοί χώροι του Πολιτιστικού Κέντρου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΤΕ.


Εργαστήριο Νοηματικού-Μουσειολογικού Σχεδιασμού, 13/12/ 2016

Κύκλος 2016-18

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου νοηματικού μουσειολογικού σχεδιασμού οι φοιτητές με βάση τα αντικείμενα του καταλόγου της έκθεσης του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης προβαίνουν ανά ομάδα σε νοηματικό σχεδιασμό και στη δημιουργία μουσειολογικού αφηγήματος με πεδίο εφαρμογής τους εκθεσιακούς χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΤΕ. Για τους αρχιτέκτονες-designers χωρικούς σχεδιαστές διατυπώνουν Προδιαγραφές Απόδοσης, ώστε με βάση αυτές, να αποδοθούν τα νοήματα στον χώρο.

 

Εργαστήριο νοηματικού-μουσειολογικού και χωρικού-μουσειολογικού σχεδιασμού, 10 & 11/6/2016

Νόημα και νοηματικός μουσειολογικός σχεδιασμός

Στο πλαίσιο της άσκησης, με αφορμή τα αντικείμενα της συλλογής  από το Μπακάλικο*  του ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού, οι φοιτητές προσπαθούν να σχεδιάσουν μουσειολογικά τη φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού, με στόχο να παρουσιάσουν στο κοινό τον τρόπο με τον οποίο η μουσειολογία, κατασκευάζει ή ανασκευάζει το νόημα.

Η κάθε ομάδα φοιτητών επιλέγει ένα σύνολο αντικειμένων που ανήκουν στην συλλογή που της έχει ανατεθεί και, με τη βοήθεια συνοδευτικών αντικειμένων, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο μουσειολογικό αφήγημα, χρησιμοποιώντας τα ίδια αντικείμενα, μία ή περισσότερες ιστορίες, με στόχο πάντα το τι σημαίνει μουσειολογία.

 

*Η συλλογή «Παντοπωλείο» προέρχεται από το παντοπωλείο του Ορέστη Παπαμίχου, στο Βελβεντό Κοζάνης, το οποίο άνοιξε στη δεκαετία του 1950 και λειτούργησε μέχρι το 2005. Το 2006 αγοράστηκε από το ΔΠΜΣ Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού, με στόχο να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό για τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Η συλλογή αποτελείται από περίπου 5000 αντικείμενα, που χωρίζονται σε μεγάλες κατηγορίες όπως είδη ρουχισμού, είδη κιγκαλερίας, γεωργικά εργαλεία, δομικά υλικά, είδη οικιακού εξοπλισμού, υαλικά, υφάσματα, προσωπικά αντικείμενα, παιχνίδια, χαρτικά, σχολικά είδη, παπούτσια, είδη ραπτικής, φαρμακευτικά και χημικά είδη.

Η ακριβής χρονολόγηση των αντικειμένων δεν είναι εφικτή, ωστόσο καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Τα αντικείμενα καταλογογραφήθηκαν, τεκμηριώθηκαν, συντηρήθηκαν και αποθηκεύτηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές  του ΔΠΜΣ κατά την πρακτική τους άσκηση το 2007.

 

Εργαστήριο μουσειολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 5 & 6/5/2015

Ο καθηγητής Ian Brown, του Πανεπιστημίου της Alabama, συμμετείχε ενεργά στο εργαστήριο μουσειολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Εντατικό Εργαστήριο Μουσειολογίας 2014
Εργαστήριο μουσειολογικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 2012-2014