Menu

Όροι Εισαγωγής

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Οι κάτοχοι σχετικού τίτλου τμημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. α) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής […]

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και εν γένει Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Οι κάτοχοι σχετικού τίτλου τμημάτων πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

α) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.

β) Η απόδοση γνώσης της Αγγλικής επιπέδου Γ1/C1.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

α. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», συνοδευόμενη από φωτογραφία

β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός του, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή του, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους

γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής

δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία.  Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.

στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση.

η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες, σκηνογράφοι, ντιζάινερς, εικαστικοί κλπ με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (υλοποιημένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.

ι. Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση δύο προσφάτων κλειστών συστατικών επιστολών, από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος του υποψηφίου (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).

Προβλέπεται οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος ύψους 2.900 ευρώ.

Οι διδάσκοντες των συμμετεχόντων Τμημάτων δεν αμείβονται για τη διδασκαλία τους.

Το ποσό θα καταβάλλεται στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.  στην Τράπεζα Πειραιώς. Στη συνέχεια με την τραπεζική απόδειξη της κατάθεσης θα παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» η σχετική απόδειξη.